mwiacek.comColorColor | Mobile  
FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 6/7) (2002)
Submitted by marcin on Mon 07-Oct-2002

Polski
GSM
Nokia
Polski artykuł

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]


Test 58

384:02      
512:02
752:02
 

Test 59

0087
00 00 00 00 

 

Test 60

 FIELD TEST 
  DISPLAY 
 COUNTERS 
   RESET
Use menu to
reset field
test display
counters

Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wyzerować liczniki od testu 41 do testu 43 i od testu 61 do testu 66.

Jeżeli wyzerujesz te liczniki na początku każdego miesiąca, to będziesz mógł(mogła) porównać ilość wysłanych SMSów (test 65) i rozmów (test 63) z Twoim rachunkiem telefonicznym. Dodatkowo (w niektórych kartach prepaid - np. Tak-Tak) pobierana jest z góry opłata za wysłanie pewnej ilości SMSów - jeżeli wyzerujesz te liczniki na początku "cyklu", będzie wiedzieć, kiedy z Twojego konta zostaną odjęte kolejne pieniądze...

Test 61

NOPSW  :aaaa
SYNCR  :bbbb
RESELEC:cccc
 
PSWMesgCntr
SyncMeasCntr
CellReselCtr
 

 • aaaa - licznik (szesnastkowy) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP
 • bbbb - licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 9999, pokazywane są cztery x.
 • cccc - licznik (szesnastkowy) powtórnych wyborów komórki

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając testu 60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.

W telefonach dualnych pojawi się takie test 61:

aaaaa  bbbbb
ccccc  ddddd
eeeee  fffff
ggggg  hhhhh
NOPswGSM DCS
Sync GSM DCS
reselG>G D>D
reselG>D D>G

 • aaaaa - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP
 • bbbb - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP
 • ccccc - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x.
 • ddddd - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x.
 • eeeee - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 900
 • fffff - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 1800
 • ggggg - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 1800
 • hhhhh - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 900

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając testu 60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.

W Nokii 6210/8210:

NOPSW: 008A
SYNCR: 766
RESELEC:872D
RmMonTO:0000
PSWMesgCntr
SyncMeasCntr
CellReselCtr
RM Mon TOuts

Natomiast w Nokii 3310 pomoc wygląda jak pomoc w modelu 6210/8210, natomiast wartości mniej więcej tak:

  17
 135        
5112
 

W Nokii 6185/6188 jest on jeszcze inny:

V
aaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbb
ccccccc
 • aaaaaaaaaaaa - wersja oprogramowania telefonu
 • bbbbbbbbbb - data oprogramowania telefonu
 • ccccccc - oznaczenie kodowe telefonu (NSD-3AX)

Ten telefon pokazuje te informacje również po użyciu kodu *#837#. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o wewnętrznym oprogramowaniu telefonów Nokia (różnice, wersje, itd.), kliknij tutaj.

Test 62

 PSW  :aaaa 
 SYNCR:bbbb
 BCCH :cccc 
 BCCHE:dddd
NeghbrPSWCtr
SyncMeasCntr
BCCHMeasAtmp
BCCHExtMeAtm

 • aaaa - ilość prób pomiarów PSW w sąsiednich komórkach
 • bbbb - ilość prób zmierzenia synchronizacji w sąsiednich komórkach
 • cccc - ilość prób pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakości transmisji z nimi) w sąsiednich komórkach (patrz opis C1)
 • dddd - ilość prób rozszerzonych pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakości transmisji z nimi) w sąsiednich komórkach (patrz opis C1)

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając testu 60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.

W Nokii 3310 wartości liczników są pięciocyfrowe i wyrównane do prawej strony ekranu...

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:

DSP ROM 2   
VERS 430
BETA 0014
 

Test 63

  aa    bb
  ccc   ddd 
  eee   fff
 
CalRel RelDi
MOCAtmp MOOK
AllMT   MTOK
 

 • aa - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połączenia (parametr ten jest również podawany w teście 2 i teście 39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjaśnienia - patrz opis pierwszego parametru))
 • bb - kolejna informacja o zakończeniu ostatniego połączenia:

  • UN: nieznana (przykładowo: od włączenia Twojego telefonu nie były wykonywane żadne połączenia)
  • IN: przyczyna wewnętrzna (przykładowo: włączyłeś(aś) w teście 17 test BTSa, telefon nie odnalazł sieci na podanym kanale, a Ty próbowałeś(aś) wykonać połączenie)
  • MT: przerwanie przez sieć
  • MO: nastąpiło rozłączenie (odłożenie słuchawki) z któregoś telefonu

 • ccc - ilość wybieranych połączeń z Twojego telefonu
 • ddd - ilość poprawnie zrealizowanych połączeń wychodzących z Twojego telefonu (tzn. ile razy dodzwoniłeś(aś) się do Twojego rozmówcy). W Nokii 3310 również w teście 132.
 • eee - ilość wszystkich rozmów przychodzących
 • fff - ilość odebranych rozmów przychodzących. W Nokii 3310 również w teście 132.

Po osiągnięciu wartości maksymalnej liczniki są zerowane (możesz to też zrobić w teście 60). Ich wartości (od licznika ccc włącznie) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.

W Nokii 3310 parametry są nieco poprzesuwane w stosunku do rysunku powyżej.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:

C1M 00      
C1L 00
C2M 00
C2L 03

Test 64
Zawiera m.in. informacje, ile razy Twój telefon informował sieć o swoim położeniu (patrz również opis test 10)

 aa bbb ccc 
 dd eee fff 

 

Nfai NL NLOK
PFai PL PLOK
 Loc update
  counters

 • aaa - kod błędu (zerowany po włączeniu telefonu) przy ostatnim błędnym Location Update (tzn. zmienia się tylko wtedy, gdy gdy wystąpił błąd przy jego wykonywaniu). Znajdziesz go również w teście 39 - jest to wartość parametru MM (tam podane są również wartości kodów z wyjaśnieniami).
 • bbb - ile razy próbowano wykonać Location Update
 • ccc - ilość prób wykonania Location Update zakończonych sukcesem
 • ddd - błąd przy ostatnim PLU lub IMSI Attach (17 oznacza prawdopodobnie zajętość sieci)
 • eee - ile razy telefon próbował wykonać PLU lub IMSI Attach
 • fff - ilość udanych prób wykonania PLU lub IMSI Attach

Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować w teście 60 (jest robione również, gdy osiągną wartości maksymalne).

W Nokii 3310 parametry są nieco poprzesuwane w stosunku do rysunku powyżej.

Jeżeli nie wyłączasz telefonu i jesteś cały czas w zasięgu swojej sieci, to z tego menu możesz się dowiedzieć (w przybliżeniu), jak długo jest włączony (musisz w teście 10 sprawdzić, co ile jest zerowany licznik T3212 (parametr ccc) i pomnożyć tamten czas przez parametr eee z tego menu). Możesz użyć do tego celu również licznika z testu 82 (jest dokładniejszy, ale wymaga włączenia któregoś testu) albo menu serwisowego (Nokia 6130 lub 3210).

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:

C3M 00      
C3L 00
C4M 00
C4L 03

Test 65
Menu związane z wiadomościami SMS (raporty nie są uwzględniane)

 aa bbb ccc 
 dd eee fff
 gggg
 
SFai MO MOOK
RFai MT MTOK
Sched Msgs
SMS counters

 • aaa - numer błędu przy wysyłaniu ostatniego SMSa (zerowany po włączeniu telefonu):

  •   1: 'Nie ma takiego numeru' ('Number not in use')
  •  21: 'Wysłanie nieudane tym razem' ('Message not sent this time'). Błąd pojawiający się przy próbie wysłania wiadomości z Tak-Taka (gdy nie można jeszcze było ich było z niego wysyłać - przed 28.04.2000), wysyłaniu pod błędny numer (dobre SMSC), przez SMSC zablokowane na Twoją sieć albo przy próbie wysłania SMS z numerem alfanumerycznym przez SMSC nieobsługujące tego formatu
  •  28: 'Nie ma takiego numeru' ('Number not in use')
  •  38: 'Wysłanie nieudane tym razem' ('Message not sent this time'). Błąd przy wysyłaniu wiadomości przez SMSC zablokowane na Twoją sieć.
  •  42: prawdopodobnie błąd ten pojawia się, gdy użyte SMSC jest przeciążone (za dużo wysłanych na raz wiadomości przez użytkowników) i nie może wysłać Twojej wiadomości
  •  50: "Sprawdź usługi operatora" ("Check operator services"). Błąd pojawiający się przy próbie wysłania wiadomości z Tak-Taka (gdy nie można jeszcze było ich było z niego wysyłać - przed 28.04.2000).
  •  96: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Przyczyną jest niewłaściwy numer SMSC (+1)
  • 111: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Przyczyną jest niewłaściwy numer, pod który wysyłałeś wiadomość (albo numer SMSC)
  • 166: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Pokazuje się przy błędnym numerze SMSC albo SMSC zablokowanym na Twoją sieć.
  • 169: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Brak pieniędzy przy karcie prepaid.
  • 178: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Błąd pojawiający się przy próbie wysłania wiadomości z Tak-Taka (gdy nie można tego jeszcze było z niego robić - przed 28.04.2000).
  • 252: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Pojawia się, gdy został wyłączony nadajnik telefonu w teście 45 albo telefon nie mógł znaleźć sieci (w teście BTSa z testu 17 został ustawiony taki kanał).
  • 253: 'Nieudane wysłanie wiadomości' ('Message sending failed'). Pokazuje się przy błędnym numerze SMSC.

 • bbb - ilość prób wysłania SMSów. Należy pamiętać, że raport o oczekiwaniu SMSa na dostarczenie (pending albo oczekuje) nie jest nigdzie wysyłany z telefonu i uwzględniany w tym parametrze (natomiast informacja o jego (nie)dostarczeniu przesłana z SMSC już tak - patrz opis parametru eee i fff). Przykładowo: w opcjach telefonu zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać raporty. Wysyłasz SMSa - telefon zwiększa wartość tego parametru. Jeżeli pokazał, że wysłanie jest udane, zwiększa również wartość parametru ccc o 1 i zapisuje raport dotyczący oczekiwania na dostarczenie wysłanego SMSa. Jeżeli SMSC go dostarczyło (lub nie) i wysyła o tym raport (Nieudane/Failed lub Delivered/Dostarczono), zwiększa się wartość parametru eee. Jeżeli odebranie tego raportu powiedzie się, zwiększa się o 1 również wartość parametru fff (telefon sprawdza teraz wszystkie zapisane raporty. W większości Nokii: jeżeli w którymś z raportów dotyczącym oczekiwania na dostarczenie zgadza się numer SMSC i numer, pod który wysyłano wiadomość, telefon kasuje tamten i zapisuje na jego miejsce otrzymany).
 • ccc - ilość poprawnie wysłanych SMSów (tzn. takich, które zostały zaakceptowane przez użyte centrum SMS - tylko za nie zapłaciłeś(aś)). Uwagi dotyczące tego parametru są podane przy opisie poprzedniego.
 • ddd - numer błędu przy otrzymywaniu ostatniego SMSa (zerowany po włączeniu telefonu):

  • 22: pełna pamięć przeznaczona na wiadomości (telefon próbował przyjąć SMSa - zwiększyła się wartość licznika eee, nie zmieniła się wartość fff). Informuje o tym również mrugająca koperta na samym górze wyświetlacza, a telefon pokazał również oddzielny komunikat 'Brak miejsca na więcej wiadomości' ('No space for new messages'). Jeżeli zapisujesz wiadomości na karcie SIM, ich łączna ilość w 'Skrzynce nadawczej' ('Outbox') i 'Skrzynce odbiorczej' ('Inbox') zależy właśnie od niej (w różnych sieciach komórkowych oferowane są karty SIM z różną ilością możliwych do zapisania wiadomości SMS - dla kart Plusa wynosi ona 10 lub 25, Ery 15, a Idei 30). Nie możesz więc dopisywać nowych wiadomości (komunikat 'Pełna pamięć wiadomości' ('Message memory full')). Jeżeli nie wykasujesz którejś z już zapisanych wiadomości, możesz utracić te przychodzące (jeżeli sieć nie dostarczy ich przez czas określony przez ich nadawcę, zostaną bezpowrotnie wykasowane).

 • eee - ilość prób odebrania SMSów. Uwaga podana przy opisie następnego parameteru dotyczy również tego.
 • fff - ilość poprawnie odebranych SMSów. Należy pamiętać, że raporty o (nie)dostarczeniu SMSa, loga, dzwonki, wizytówki i wiadomości graficzne są również dostarczane w tej formie (jako odpowiedni SMS) i uwzględnianie w tym parametrze (przy czym każda wiadomość graficzna wysłana np. z Nokii 3210 zajmuje aż 3 SMSy)
 • gggg - ilość odebranych komunikatów nadawania komórkowego (czy obsługuje je aktualnie używany BTS, sprawdzisz w teście 7): ile razy Twój telefon odebrał komunikaty tzw. cell-info (włączasz jego odbiór w Menu 4-2-2 w Nokii 5110) oraz cell-broadcast (Menu 2-5 w Nokii 5110).

Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować w teście 60 (jest to robione również, gdy osiągną maksymalne wartości).

Otrzymałem również informacje, że w niektórych (?) Nokiach 6150 z oprogramowaniem 4.13 nie zmienia się wartość licznika gggg pomimo otrzymywania komunikatów (czy jest to błąd w tej wersji oprogramowania ?)

W Nokii 3310 parametry są nieco poprzesuwane w stosunku do rysunku powyżej.

W Nokii 9210 parametry są 4 cyfrowe...

Jeżeli chcesz się dowiedzieć troszkę więcej o wysyłaniu SMSów (albo poznać numery SMSC operatorów), zajrzyj pod adres www.vdheyden.demon.nl/sms/index1.htm.

Spora część programów komputerowych nie sygnalizuje użytkownikowi, czy wiadomość została poprawnie wysłana - Ty będziesz mógł to natomiast sprawdzić dzięki temu testowi.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 64.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:

C5M 00      
C5L 00
C6M 00
C6L 03

Test 66
Liczniki przekroczenia czasu związane z SMSami (jak wiadomo, przy wysyłaniu takiej wiadomości można ustalić czas, przez jaki czas sieć będzie próbowała ją dostarczyć do telefonu odbiorcy - przypuszczam, że te liczniki są w jakiś sposób z tym związane).

 aaa bbb cc 
 ddd eee ff

 

TR1 TR2 TRA 
TC1 TC2 SCH 
SMS timeout
  counters

 • aaa - licznik przekroczenia czasu dla TR1M
 • bbb - licznik przekroczenia czasu dla TR2M
 • cc - licznik przekroczenia czasu dla TRAM
 • ddd - licznik przekroczenia czasu dla TC1M
 • eee - licznik przekroczenia czasu dla TC2M
 • ff - licznik przekroczenia czasu dla nadawania komórkowego

Wartości liczników za zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Jeżeli osiągną wartości maksymalne, są zerowane. Możesz je również wyzerować w teście 60.

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda inaczej:

CT1 82      
CT2 00
RF 23
 

Test 67

REC 00
SEND 00     
CTR 4C
STA 68

Test 68

CNT 00      
ACK 00
 
M1M B3

Test 70
Zawartość tymczasowych liczników DSP (szesnastkowe wartości komórek pamięci oznaczanych w opisach jako r_dsp2ftd+0, r_dsp2ftd+1, r_dsp2ftd+2, itd.)

aaaaa  bbbbb
ccccc  ddddd
eeeee  fffff
ggggg  hhhhh
 Temporary
DSP counters
 R DSP2FTD
 

Ten test jest używany przez debuggery oprogramowania DSP. Mogą one wstawiać pewne użyteczne informacje do określonych komórek pamięci. Kiedy ten test jest wybrany, MCU pokazuje zawartość tych komórek pamięci na wyświetlaczu w podanym wyżej formacie.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 80.

Test 71, 72
Oba menu pozwalają kontrolować ustawienia DSP

Jeżeli wejdziesz bezpośrednio do którego z nich, w obu zmieniają się cyferki pod AUDIO ENHANCEMENT - ich wartości zależą od włożonej karty SIM. W zależności od tego, które z nich teraz oglądałeś(aś) (używając strzałek), zmieni się dźwięk (mogą się np. pojawić okropne szumy i trzaski). Możesz mieć wpływ na te wartości (mogą mieć maksymalną wartość 65536) - wystarczy je zapisać odpowiednio w 31 i 32 pozycji książki telefonicznej na karcie SIM (jak to zrobić ? opis znajdziesz przy teście 17). Parametr Conf z testu 30 pokazuje natomiast wybraną tutaj wartość. Żeby wrócić do stanu wyjściowego, musisz wyłączyć i włączyć telefon. Na jakość dźwięku (tzn. czy przy pewnych ustawieniach pojawiają się zakłócenia) nie wpływa podłączenie zestawu słuchawkowego i samochodowego.

    AUDIO
 ENHANCEMENT
    aaaaa
 
Use menu to
control DSP
   audio
enhancements

W Nokii 9210 testy te wyglądają następująco:

AUDIO
ENHANCEMENT 
DISPLAY 1
    aaaaa
Display 1
DSP audio
enhancements
 

W Nokii 3110 test 71 wygląda jak test 81.

Test 73
Ogólne informacje o ustawieniach DSP

 aaa bb  aaa
cccc bb cccc
cccc bb cccc
 cccc cccc
DB1  B1  DB2
HEX1 B2 HEX2
HEX3 B3 HEX4
  HEX5 HEX6

 • aaa - główna głośność (poziom sygnału) w dB. Znak części ułamkowej i znak nie jest pokazywany (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105)
 • bb - główna wartość (podana szesnastkowo) bajtu (używana dla mieszanych znaczników).
 • cccc - główna wartość szesnastkowa

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 82.

Test 74
Informacje o głośności podczas rozmowy

  aaa  bbb  
       ccc
  dd    ee
 
DSigL USigL
      NseLvl
 DTbl  UTbl
 

 • aaa - głośność sygnału z telefonu naszego rozmówcy.
 • bbb - głośność sygnału z Twojego telefonu.
 • ccc - głośność tzw. "komfortowego szumu" (patrz opis DTX).
 • dd - wartość DRC dla sygnału z telefonu naszego rozmówcy (dwucyfrowa liczba całkowita)
 • ee - wartość DRC dla sygnału z Twojego telefonu (dwucyfrowa liczba całkowita)

Pierwsze trzy parametry są podawane w dB i obliczane na podstawie DRC. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 72.

Test 75
Informacje o trybie pracy podłączonych akcesoriów dźwiękowych

Mod:aaaaaaa
AudReq: bbbb
AccMod: cccc
H2Path: dddd
ExtAudStatus
AudioRequest
AccAudMode
 

 • aaaaa - rodzaj podłączonych do telefonu akcesoriów dźwiękowych (dla niektórych telefonów możliwe wartości to: HP, HF, HEADSET, EXT albo HP_OFFHO). W Nokii 7110 podawany w test 99.

  Jeśli chodzi o Nokię 5110, przyjmowane były następujące wartości:

  wartość
  stan normalny (nie podłączono nic, jest kabel FBUS/M2BUS albo ładowarka)HP
  zestaw słuchawkowy (telefon wyświetla Mikrozestaw (Headset))
  Możesz go zasymulować
  łącząc piny 1-2 złącza na dole telefonu
  (patrząc od lewej strony, gdy telefon leży wyświetlaczem do góry).
  W Nokii 9110 możesz do tego użyć również testu 92.
  HD (skrót od HeaDset)
  zestaw samochodowy (telefon wyświetla Samochód (Car))
  Możesz go zasymulować
  łącząc piny 2-3 złącza na dole telefonu
  (patrząc od lewej strony, gdy telefon leży wyświetlaczem do góry)
  HFU 1 (skrót od Hands Free Unit 1)

  Powyższe metody symulacji zestawów są poprawne dla Nokii 5xxx, 6xxx i zapewne 9110 (używasz ich na WŁASNĄ odpowiedzialność).

  Po podłączeniu (symulacji) obu zestawów w telefonie uaktywniała się funkcja "Odbiór samoczynny" ("Automatic answer") - Menu 4-1-6 w Nokii 5110 - dzięki której telefon może automatycznie odbierać przychodzące połączenie. W Nokii 9110 możesz ją uaktywnić również m.in. używając testu 92.

 • bbbb - audio_request bitmap in hex
 • cccc - tryb pracy akcesoriów dźwiękowych
 • dd - ścieżka dla HFU-2 (Hands Free Unit-2)

W Nokii 9210 pomoc wygląda następująco:

ExtAudStatus
AudioRequest
AccAudMode
HFU2Path

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 73.

Test 76
Informacje o dźwięku, który Ty słyszysz w swoim telefonie

 Vab  Pccc
 Cddd CAeee
PAfff
 
EVol PeakVal
CutOff COAve
PkAver
 

 • ab - głośność (poniższe informacje są na pewno poprawne dla Nokii 5110):
  ab
  głośnik wyłączony0F
  wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 1) 08
  wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 2) 04
  wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 3 albo włączone głośne dźwięki) 00

  W czasie połączenia parametr a przyjmuje wartość "A", natomiast parametr b pozwala obliczyć ustawioną głośność dźwięku (musisz przeliczyć go na wartość dziesiętną i odjąć od niego 11) - tę ostatnią możesz również sprawdzić w teście 30. Przy podłączonym zestawie słuchawkowym parametr a przyjmuje natomiast wartość "C" (wzór do obliczenia głośności rozmowy przyjmuje wtedy wartość 10 - b). Jeżeli do telefonu podłączony jest zestaw samochodowy, parametr a jest równy "2", a wzór na głośność podczas rozmowy przyjmuje wartość 10 - b.

  Jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni (nie odebrałeś(aś) jeszcze połączenia), telefon nie zawsze pokazuje głośność emitowanego dźwięku (zachowuje się tak jak przy wyłączonym głośniku) - nie wiem, czy jest to błąd w oprogramowaniu testującym (wersja 5.07), czy coś innego. Tylko bowiem przy pewnych kombinacjach ustawień rodzaju dzwonka (ciągły, wzrastający, itp.) i jego głośności jest ona pokazywana (podaję od razu wartości obu parametrów): poziom 1 - A7, poziom 2 - A6, poziom 4 - A4, poziom 5 - A0.

 • ccc - maksymalna głośność sygnału z telefonu Twojego rozmówcy w czasie ostatniej ramki (podawana w dB). Znak i znak części dziesiętnej nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

 • ddd - licznik pokazujący ilość próbek sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.

 • eee - średnia licznika podawanego jako poprzedni parametr. Znak i znak części dziesiętnej nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).

 • fff - średnia głośność słyszanego przez Ciebie dźwięku

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze (bez pierwszego) były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

Test 77
Informacje o dźwięku, który słyszy Twój rozmówca (tzn. parametry dźwięku wysyłanego przez Twój telefon)

 Paaa  Abbb 
 Cccc CAddd

 

MicPeak MAve
CutOff COAve

 

 • aaa - maksymalna głośność wysyłanego dźwięku w czasie ostatniej ramki w dB. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
 • bbb - przeciętna głośność wysyłanego dźwięku w dB. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
 • ccc - licznik pokazujący ilość próbek sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.
 • ddd - średnia licznika podawanego jako poprzedni parametr.

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy (gdy włączone są testy monitora). Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu."

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 75.

Test 78
Kolejne parametry DSP

aaa bbb ccc 
ddd eee fff
ggg h i jjj
 kkkk llll
EAA Ada ERL 
RxG TxG GLi
TxN Sta Mod
 RVAD TVAD

 • aaa - poziom cyfrowego tłumienia echa z punktu widzenia DSP :-) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane (np. -10.5 dB będzie wyświetlane jako "105", -0.5 dB zaś jako "  5"). 20*log10(Q15 )
 • bbb - poziom adaptacyjnego tłumienia echa (znak części ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )
 • ccc - poziom stłumienia sygnalu, który wraca po odbiciu (znak części ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )
 • ddd - tłumienie tłumika sygnału odbieranego (akustyczne) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_rx_gain )
 • eee - tłumienie tłumika sygnału nadawanego (akustyczne) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_gain )
 • fff - ograniczenie dla dwóch powyższych parametrów (ddd i eee) - znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_gain_limit )
 • ggg - głośność nadawanego "komfortowego szumu" (patrz opis DTX) w dB. Znak części ułamkowej i znak liczny nie są pokazywane. 20*log10(Q15 aec_tx_noise)
 • h - stan filtru adaptacyjnego. (Q0 aec_nlms_state) (bit UPDATE << 2) | (bit NLMS2 << 1) | (bit NLMS1)
 • i - informacja, o tym czy jest generowany tzw. "komfortowy szum" - patrz opis DTX (wartości 0 lub 1) (Q0 AEC_TX_COMF_GEN)
 • jjj - tryb pracy układu tłumików i filtru adaptacyjnego (AEC) (byte Q0 s_AEC_mode)
 • kkkk - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału odbieranego (RX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_rx_vadreg )
 • llll - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału nadawanego (TX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_tx_vadreg )

U mnie wartości tych liczników zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 76.

Test 79
Wyświetlacz equalizera audio

aaaaa bbbbb
ccccc ddddd
-ee.e -ff.f 
 
MiCutB MiCTA
EpCutB EPCTA
MiCLev EarLv
 

 • aaaaa - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejściem przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
 • bbbbb - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejściu przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
 • ccccc - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejściem przez equalizer głośnikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
 • ddddd - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejściu przez equalizer głośnikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
 • -ee.e - głośność dźwięku wychwytywanego przez mikrofon w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartość w DSP, 0 dB = 32768.
 • -ff.f - głośność sygnału po przejściu przez equalizer głośnikowy w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartość w DSP, 0 dB = 32768.

Angielskie opisy piszą o tym teście:
"Wartości liczników są pokazywane tylko w czasie rozmowy. Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Wartości liczników aaaaa-ddddd są obliczane w DSP (i tylko nowe są wysyłane do MCU. Poziomy sygnału mikrofonowego i głośnikowego są obliczane w DSP, który wysyła liniowe wartości do MCU, który z kolei dokonuje liniowej transformacji dB (20*log10(x)) do wartości głośności".

...ale ja tego nie zauważyłem i u mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 77.

Test 80


   TIMERS   
   RESET 
 
  Use menu
  to reset
 field test 
   timers

Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wyzerować liczniki z testu 82. Telefon robi to automatycznie, gdy odłączasz od niego ładowarkę. Według opisów angielskich, dzieje się tak również, gdy akumulator jest naładowany (ja tego nie zaobserwowałem).

W niektórych nowych telefonach (np. Nokii 3310 z oprogramowaniem 4.45) po użyciu tego testu zerują się ORAZ włączają (test ten działa więc również jak test 81) liczniki testu 82.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 83.

W Nokii 6185:

RLP RESET 00
RX 00 00 00
TX 00 00 00
FER  000

Test 81


   TIMERS   
  aaaaaaaa
 
Use menu to
control test
  display
  timers

Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz włączyć (aaaaaaaa=ENABLED) lub wyłączyć (aaaaaaaa=DISABLED) licznik z testu 82.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 84.

W Nokii 6185:

NXT 0       
NEW 0
UNA 0
TMR 0

Test 82

aaaaa bbbbb 
ccccc ddddd
 TIMERS eee
 
PwrOn InServ
NSPS  TxON
   Timers
   Status

 • aaaaa - informacja, ile długo telefon był włączony
 • bbbbb - informacja, jak długo telefon był zalogowany do sieci
 • ccccc - informacja, jak długo telefon był w stanie NSPS
 • ddddd - informacja, jak długo był włączony nadajnik telefonu
 • eee - informacja, czy liczniki są włączone (ON) czy wyłączone (OFF) (zmienić to można w teście 81)

Każdy z tych liczników ma formę aaabb - liczba bb zmienia się w zakresie od 0 do 60 jednostek; po osiągnięciu wartości 60 jest zerowana - równocześnie zwiększa się o 1 liczba aaa. W większości modeli jednostką jest minuta (tzn. każdy z liczników pokazuje czas jako minuty i godziny), wyjątkiem jest Nokia 7110, gdzie jednostką jest 30 sekund i niektóre Nokie 3310 (jednostka=1 minuta 7 sekund)...

Według angielskich opisów maksymalna wartość wynosi 99 h i 59 minut. Jeżeli pierwszy (aaaaa) licznik osiągnie tę wartość, wszystkie liczniki staną.

Niestety liczniki działają tylko wtedy, gdy włączysz jakiś test w monitorze sieci (tzn. gdy wyłączysz testy, nie będą odmierzać czasu pomimo wyświetlonej informacji, że są włączone). Oznacza to, że faktycznie możesz tutaj znaleźć informację o tym, ile korzystasz z monitora sieci (pierwszy parametr), ile czasu telefon był w tym czasie zalogowany do sieci (następny), itd.

Jeżeli nie możesz zrezygnować z odmierzania czasu, proponuję w teście 83 wybrać SHOW TASK MSG BUFS i włączyć test 87 (wyświetlacz będzie pusty). Jedyną niedogodnością tego rozwiązania będzie to, że nie będziesz miał(a) identyfikacji osób dzwoniących do Ciebie.

W menu serwisowym Nokii 6130 (kod *#WARRANTY#) i 3210 (kod *#WAR0ANTY#) pod pozycją "Life Timer" znajdziesz informację ile czasu rozmawiałeś(aś) - cyfry przed dwukropkiem oznaczają godziny, cyfry po nim minuty. Przykładowo, 0011:34 to 11 h 34 minuty czasu rozmowy. W Nokii 3310 (również kod *#WAR0ANTY#) na samym początku pokazywana jest tam liczba 65536, a licznik zaczyna działać, gdy przez telefon rozmawiano dłużej niż 1 h.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 85.

W Nokii 6185:

QU 00  DL000
NACK 00000
RC00 BR00000
W0000 C0000

Test 83


 SHOW TASK 
 STACKS
 

 SHOW TASK 
 MSG BUFS
 

 SHOW TASK 
 FAST BUFS
 
Use menu to
select shown
 task info
 

Przez bezpośrednie wejście do tego menu można spowodować, że w Menu 10-84, test 85, test 86, test 87 są pokazywane wartości innych liczników:

 • "STACKS" - pokazuje wolne miejsce w bloku pamięci w najgorszym razie
 • "MSG BUFS" - pokazuje najwyższą ilość będących w takcie realizacji wiadomości.
 • "FAST BUFS" - pokazuje najwyższą ilość bedących w trakcie realizacji szybkich wiadomości.

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 86.

W Nokii 6185:

S00000 DL000
N00000 00000
R00000 D0000
00000

Test 84, 85, 86
Tak ogólnie wyglądają te menu:

 aaaa bbbb  
 cccc dddd
 eeee ffff
 gggg hhhh

A tak wygląda ich pomoc:

IDLE  DEV_IO
LOCAL MDISND
MDIRCV  UI
 TONE   PN

albo (w Nokii 6210/8210):

IDLE  DEV_IO
LOCAL MDISND
MDIRCV  UI
 TONE   PND

albo (w Nokii 6250):

IDLE  DEV?IO
LOCAL MDISND
MDIRCV  UI
 TONE   PND

albo (w Nokii 9210):

IDLE  STRTUP
DEV_IO LOCAL
MDISND  -RCV
UI      TONE
 FBUS   AUD
L1CTRL L1MEA
L1SYSP  L2
 CC     MM

albo (w Nokii 3210):

IRDA  FBUS
AUD  L1CTRL
L1MEA L1SYSP
L2    CC

albo (w Nokii 6210/6250):

WMLS    PN
IRDA IRDAMGR
FBUS    AUD
PHCTRL  L2

albo (w Nokii 8210):

IRDA IRDAMGR
FBUS     AUD
PHCTRL    L2
CC        MM

albo (w Nokii 8810):

IRDA  IRMGR
FBUS  AUD
L1CTRL L1MEA
L1SYSP  L2

albo (w Nokii 9210):

PN     MBUS
FBUS    AUD
AUDCOMM  PH
L2       CC
 RR     RM
 SMS    EM
SIMUPL SIML2
 DDI

albo (w Nokii 3210):

MM    RR
RM    SMS
EM    SIMUPL
SIML2 DDI

albo (w Nokii 6210/6250):

 CC   MM  RR
RMC  SMS  EM
SIM SIM2 DDI
DGC  NTB FAX

albo (w Nokii 8210):

RR        RM
SMS       EM
SIMUPL SIML2
DDI      DGC

albo (w Nokii 8810):

CC     MM
RR     RM
SMS    EM
SIMUPL SIML2

albo (w Nokii 9110):

 RR     RM
SMS     EM
SIMUPL SIML2
 DGC  DGNTB

albo (w Nokii 9210):

MM        RR
RM       SMS
EM    SIMUPL
SIML2    DGC

 • aaaa, bbbb,... - zadanie 0, 1, itd.

Liczby określające, jak bardzo komórki pamięci związane ze stosami są puste w najgorszym wypadku (jeżeli pokazuje się 0, stos jest pełny). Wartości nie są zapisywane w pamięci przy wyłączaniu telefonu.

W Nokii 3110 test 86 wygląda następująco:

MCUSW  aaaaa
DATE   cccccc
CHKSUM dddd
DSP    eee
MCUSWVersion
DateOfMCUSW
MCUSWChecksum
DSPSWVersion

Znaczenie parametrów aaaaa,cccccc, dddd i eee znajdziesz w teście 88.

W Nokii 6185 test 84:

ERR 00 000  
RLPQO  000
CURQ 0000
MAXQ 0000

Test 87

 aaaa  bbbb 
 

 

  FIQ  IRQ  
 

 

 • aaaa - OS_SYSTEM_STACK

W Nokii 8810 menu to wygląda tak:

 ffff  gggg
 eeee  dddd 
 aaaa  bbbb 
 
 DDI   DGC
 DGNTB DGFAX
 FIQ   IRQ
 

W Nokii 9110 menu to wygląda natomiast tak:

 cccc  dddd 
 aaaa  bbbb 

 

 DGTB  DGFAX
 FIQ   IRQ

 

W Nokii 9210:

DGNTB  DGFAX
DCS   PMMCLE
PMMWR HELPER
 

W Nokii 7110 jest jeszcze trochę inne:

1040010363800
  700  800
  220
    476   480
DGN  DGF  SCKT
PCL  PWB
PPC
FIQ    IRQ

i w Nokii 6210/6250:

SRVSCK PMMCL
PMMWR   ND
PPC
FIQ    IRQ

i w Nokii 8210:

NTB      FAX
PMMWR     ND
FIQ      IRQ
 

Stan licznika nie jest zapisywany przy wyłączaniu telefonu.

Test 88

aaaaa bbbbbb
Date  cccccc
ChkSum dddd
eeeeeeeeeeee
MCUSW  PPM
MCUSW_Date
MCU_Checksum
DSP_Version

 • aaaaa i cccccc - wersja i data oprogramowania MCU (kody do ich sprawdzenia i różnice między różnymi ich wersjami są szczegółowo opisane na tej stronie)
 • bbbbbb - wersja wgranego do telefonu pakietu PPM (Post-programming Memory): firma Nokia przygotowywuje różne wersje językowe oprogramowania do swoich telefonów. Są one zapisywane w "paczkach" - każda z nich zawiera komunikaty i obsługę kilku języków. Powód takiego postępowania jest prosty: komunikaty we wszystkich językach świata nie zmieściłyby się w pamięci telefonów. Tutaj zobaczysz właśnie wersję wgranego pakietu PPM: jest to liczba zgodna z wersją oprogramowania MCU, po której pojawia się litera (może to być "A", "B", itd. - język polski jest dostępny w pakiecie "B"). I stąd zapewne jasne jest, że jeżeli Twój telefon został przywieziony z zagranicy i nie ma obsługi jakiegoś języka (polskiego ?), trzeba wgrać do niego inny pakiet PPM.

  Dla ciekawych: jeżeli chodzi o starsze modele (np. Nokię 2110i) - tam nie było pakietów PPM, a zmiana wersji językowej wiązała się z wymianą CAŁEGO oprogramowania słuchawki. Czytałem również, iż sprzedawane telefony z "ogólnym" oprogramowaniem miały fabrycznie deaktywowaną obsługę niektórych języków (np. greckiego) - można było ją włączyć przy użyciu niektórych programów serwisowych (np. PC-Locals 0.6).

 • dddd - suma kontrolna pamięci MCU (gdy jest błędna, telefon wyświetla CONTACT SERVICE)
 • eeeeeeeeeeee - wersja oprogramowania DSP

Informacje z tego menu są również podawane w różnych programach serwisowych (np. PC-Locals 1.3 albo WinTesli).

W Nokii 6210 zamiast znaków "_" w pomocy pokazywane są "?"

W Nokii 9210:

Linda SW
aaaaa bbbbbb
ChkSum: cccc
HW: dddd
Linda SW
03.62 011009
ChkSum: 5324
HW: 4000
Linda SW
Version Date
Checksum
HW Version

 • aaaaa - wersja oprogramowania PDA
 • bbbbbb - data oprogramowania PDA
 • cccc - suma kontrolna
 • dddd - wersja sprzętowa

Test 89

HW: aaaa 
TXT: Ubbbbbb

 

HW version
Text version

 

 • aaaa - wersja sprzętowa telefonu (np. najnowsze mi znane Nokie 5110 pokazują tutaj 4220)
 • bbbbbb - informacja, kiedy zostały opracowane teksty (prawdopodobnie nazwy operatorów) wyświetlane przez telefon

W Nokii 9210:

CMT SW
aaaaa bbbbbb
PPM:  cccccc
 dddddddd
CMT SW
03.21 011009
PPM:  03.62A
 40.1.501
CMT SW
Version Date
PPM Version
DSP Version

 • aaaaa - wersja oprogramowania części telefonicznej
 • bbbbbb - data oprogramowania części telefonicznej
 • cccccc - PPM, w jakim było dostępne oprogramowanie części telefonicznej
 • dddddddd - wersja oprogramowania DSP

Na początek

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]