mwiacek.comColorColor | Mobile  
FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 3/7) (2002)
Submitted by marcin on Mon 07-Oct-2002

Polski
GSM
Nokia
Polski artykuł

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]


12. Znaczenie poszczególnych testów


To, czy któryś test występuje w Twoim telefonie, zależy:

 • od jego modelu: generalnie, im nowszy i bardziej skomplikowany (więcej funkcji), tym bogatszy ma monitor sieci (przykładowe porównanie znajdziesz pod adresem www.fkn.pl/netmonitor/index.html).
 • od wersji oprogramowania - najczęściej: im nowsze, tym więcej jest opcji (wymianę oprogramowania można zlecić serwisowi, jego wersję sprawdzisz przy pomocy kodów wymienionych na tej stronie) - przykładowo w Nokii 5110 w teście 89 parametr bbbbbb pokazywany jest dopiero przy oprogramowaniu 5.07. Z wymiany oprogramowania masz jeszcze jedną korzyść: w nowszych jego wersjach poprawiane są różne błędy (również w monitorze sieci).
 • od tego, kto wygrywał oprogramowanie do telefonu: jest ono pisane jest zazwyczaj w C (a później tłumaczone (kompilowane) na kod pracującego w nim mikroprocesora). Według mojej prywatnej teorii występowanie (i działanie) pewnych testów zależy również od tego, czy w jego kodzie źródłowym były ustawione pewne stałe (programiści :-) zapewne zrozumieją, co staram się napisać). Takim sztampowym przykładem może być test 38: według opisów angielskich nie ma go w sprzedawanych telefonach, ponieważ przed kompilacją oprogramowania nie została ustawiona stała DEV_FT_MEMORY_DUMP_IN_USE w pliku ftd_conf.h (jednym z plików z kodem źródłowym oprogramowania). Myślę, że podobnie jest z opisami pomocy (w jednych telefonach występują, w innych nie) - ich obecność nie zależy od wersji oprogramowania, tylko od tego, gdzie telefon został kupiony (skąd pochodzi - gdzie miał wgrywane oprogramowanie). Jak sobie poradzić z tym problemem ? Niestety, należy wgrać od nowa oprogramowanie (w którym przed kompilacją owe stałe były ustawione).

  Aha, nie jestem pewien, czy również testy związane z DSP (test 70, 73, 74, 76 (z wyjątkiem parametru ab), 77, 78 i 79) muszą być w ten sposób włączone (czy też ich działanie (albo niedziałanie) zależy od używanej sieci).

Pomoce do opisywanych testów są zaznaczone wytłuszczoną czcionką, natomiast konkretne wartości testów pochyłą (umieściłem je tam, gdzie nie miałem dalszych szczegółów).

Na początek

Test 1
Informacje o trybie komunikacji z komórką

abbb ccc ddd
 e ff g mmmm
 nnn     ppp
    oooo
CH RxL TxPwr
TS TA RQ RLT
 C1     C2
    CHT

 • a - H, jeżeli włączone jest skakanie po częstotliwościach (w przeciwnym razie pole jest puste). Informację o tym telefon podaje również w teście 11 i teście 12.
 • bbb - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny). Jeśli jest włączone skakanie po częstotliwościach, numer zmienia się, gdy wyświetlacz jest odświeżany. Zależą od niego częstotliwości używane do komunikacji telefonu z BTS-em:

  częstotliwość nośna (środkowa)
  kanału transmisji (MHz)
  GSM 900
  GSM 1800
  transmisja telefon-BTS
  890 + CH * 0,2
  1710 + (CH - 511) * 0,2
  transmisja BTS-telefon
  935 + CH * 0,2
  1805 + (CH - 511) * 0,2

  oraz to, czy telefon korzysta z komórki działającej w GSM 900 czy 1800 MHz (dokładniej o numerach kanałów piszę w teście 17).

 • ccc - RX: minus nie jest pokazywany, gdy wartość <=-100. Od tego parametru zależy kilka rzeczy:

  • jeżeli wszystkie kanały mają sygnał niższy od -110 dBm, telefon nie monitoruje kanałów.
  • jeżeli zaniknie sygnał Twojej macierzystej sieci (np. Ery), telefon próbuje monitorować następną dostępną (np. Plusa) - pokazuje się wtedy znak obecności sieci i 0 kresek zasięgu (możesz oczywiście korzystać z połączeń alarmowych)
  • w przypadku, gdy druga sieć ma dość silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm), telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej (musisz wtedy skorzystać z testu 17 i wymusić używanie konkretnego kanału)
  • wartość parametru RXLev:

   RX (od)RX (do)RXLev
   mniej niż-110 dBm0
   -110 dBm-109 dBm1
   -109 dBm-108 dBm2
   .........
   -49 dBm-48 dBm62
   -48 dBmwięcej63

  • wartość wskaźnika po lewej stronie wyświetlacza (podaję w przybliżeniu):

   RX (od - do)ilość kresek
   od -105 do -100 dBm0
   od -100 do -95 dBm1
   od -95 do -90 dBm2
   od -90 do -85 dBm3
   więcej niż -85 dBm4

 • ddd - TX: poziom nadawanego sygnału (tylko podczas połączenia). Jeżeli nadajnik telefonu działa, przed wartością jest dodawana * (gwiazdka). Im mniejszy, tym większa moc (również wypromieniowywana w kierunku głowy ! - informacje o szkodliwości telefonii komórkowej znajdziesz w Fan Klubie Nokii (www.fkn.pl/zdrowie/index.html) i na stronie Wojciecha Markiewicza) i zużycie baterii.

  TX (GSM 900)161514131211109
  TX (GSM 1800)98765432
  dBm11121314151617181920212223242526
  Waty0,0120,0160,020,0250,0320,040,050,0630,0790,10,1250,1580,20,2510,3160,398

  i ciąg dalszy...

  TX (GSM 900)8765432-0
  TX (GSM 1800)10313029
  dBm2728293031323334353637383940414243
  Waty0,5010,6310,79411,261,5822,513,163,9856,318101215,820

  Watt = 10(dBm/10)*0,001
  dBm = 10*log(Watt/0,001)

  Kolejne klasy (określające maksymalną moc telefonów) są następujące:

  GSM 900
  GSM 1800
  20 W (nie realizowana)
  8 W (telefon samochodowy/przenośny) 
  5 W (telefon samochodowy/przenośny)
  2 W (telefon ręczny)
  0,8 (telefon ręczny)
  1 W (telefon ręczny)
  0,25 W (telefon ręczny)

  Minimalna moc telefonów w GSM 900 to 0,02 W, w GSM 1800 zaś 0,0025 W (4 dBm).

  Klasy mocy BTSów podaję przy ich opisie.

 • e - Wskaźnik tutaj pokazuje natomiast numer używanej szczeliny czasowej (0..7 dla FR (EFR) albo 0..15 dla HR). Więcej o Time Slot można poczytać tutaj.
 • ff - TA (Timing Advance): BTS informuje telefon, o ile wcześniej ma wysłać sygnał (aby ten dotarł na czas do BTSa). To jest właśnie ten wskaźnik. Pozwala on ocenić odległość telefonu od BTSa: jest ona z przedziału do TA*550 m do (TA+1)*550 m (tak naprawdę czasami trzeba uwzględnić, że sygnał ulega (wielokrotnemu) odbiciu i takie odczytywanie odległości może być mylące). Uaktualniany przy komunikacji z siecią (odbieranie (wysyłanie) SMSów, rozmowa, zgłaszanie żądań) - korzystaniu np. z kanałów SDCC i TFR. Przyjmuje wartości od 0 do 63 (do 35 km) przy korzystaniu z kanału FR albo EFR. Przy użyciu kanału HR teoretycznie (m.in. przy zestawie samochodowym (potrzebna większa moc przy nadawaniu) i płaskim terenie) maksymalna odległość od BTSa może wynosić dwa razy tyle (do 70 km), a TA być z zakresu od 0 do 128 (angielskie opisy monitora, z których korzystałem, nic o tym nie wspominały - jest więc np. możliwe, że przy wartość większych od 64 telefon (?) odejmuje to 64 od nich i pokazuje taką wartość w tym teście).

  Wskazówka: w sieci ERA GSM do odświeżania tego parametru możesz próbować się łączyć z numerami 099x99 albo 099x999 (zamiast x wstawiamy cyfry od 1 do 9). Numery te mogą być bezpłatne (albo nie ! otrzymywałem ostatnio informacje, że nie ! - najlepiej sprawdzić samemu na billingu !) Jeżeli masz abonament w tej sieci, pod niektórymi numerami usłyszysz melodie; w Tak-Taku będziesz rozłączany.

  Możesz użyć do tego również funkcji ALS (Alternative Line Service) ewentualnie próbować dzwonić pod numer "*"...

 • g - RXQUAL_SUB (stopa błędów w transmisji przy włączonym DTX  (stan DTX można sprawdzić w teście 12)): określa, jak dużo błędów w połączeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy). Im większa wartość, tym bardziej rozmowa jest urywana...

  Wartość RQ01234567
  Maksymalna ilość błędów<0,2%<0,4%<0,8%<1,6%<3,2%<6,4%<12,8%>12,8%

 • mmmm - RLT (Radio Link Timeout): jeśli wartość jest ujemna, pokazywane jest 0. Parametr może przyjąć maksymalnie wartość 64. Jeżeli telefon używa innego kanału niż TCH albo SDCC, pokazywane jest xx.

 • nnn - parametr C1

 • ppp - parametr C2. Jeżeli sieć obsługuje tylko fazę 1 GSM, pokazywana jest tutaj wartość C1.

 • oooo - rodzaj kanału używanego przez telefon (pod adresem www.pins.co.uk/upages/stratfordc/ znajdziesz programy w C z algorytmami używanymi do kodowania różnych ich rodzajów). Przu używaniu kanałów HR możesz nawet zobaczyć, czy wykorzystywana jest pierwsza czy druga część TS (mówią o tym wartości podkanału: 0 albo 1):

  AGCH (Access Grant Channel) - jest to kanał używany przez BTSa do poinformowania telefonu o tym, jakiego kanału powinien użyć (jest odpowiedzią BTSa na na RACH) - przyporządkowywujący telefon do SDCCH
  BCCH (Broadcast Control Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon, który zawiera on dokładne informacje o sieci (potrzebne do identyfikacji i dostępu do niej) - np.
  • jak często telefon ma informować sieć, gdzie się znajduje (wartość licznika T3212 - dokładniejszy opis w test 10)
  • o tym, czy w sieci używane jest skakanie po częstotliwościach
  • parametr CELL_RESELECT_HYSTERESIS (patrz opis parametru C2)
  • parametr CELL_BARRED (informujący, czy komórka jest testowana, czy oddana do normalnego użytku - telefon może go ignorować i używać również tych testowanych - patrz test 19)
  THR0TCH HR podkanał 0
  THR1TCH HR podkanał 1
  TFRTCH FR
  TEFRTCH EFR
  F144TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 14.4 kbit/sek.
  F96TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 9.6 kbit/sek.
  F72TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 7.2 kbit/sek.
  F48TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbit/sek.
  F24TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbit/sek.
  H480TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbit/sek., podkanał 0
  H481TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbit/sek., podkanał 1
  H240TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbit/sek., podkanał 0
  H241TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbit/sek., podkanał 1
  FA TCH FR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji np. przy handoverach
  (FACCH - Fast Associated Control Channel)
  FAH0 TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji np. przy handoverach
  (FACCH - Fast Associated ControlChannel), podkanał 0
  FAH1TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji np. przy handoverach
  (FACCH - Fast Associated Control Channel), podkanał 1
  SDCC SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) - używany do sygnalizacji systemowej:
  • ustanowienia połączenia
  • weryfikacji użytkownika
  • wykonywania Location Update
  • przyporządkowania do TCH
  • przesyłania SMSów
  CCCH(Common Control Channel ?) - używany, gdy telefon czuwa (nie nadaje ani nie odbiera danych)
  CBCH (Cell Broadcast Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon używany do nadawania komórkowego (jego odbiór np. w Nokii 5110 włączysz w Menu 2-5 i Menu 4-2-2, w Nokiii 6110 w Menu 1-5 i Menu 4-4-2; obsługuje go jak na razie Plus i Idea)
  CCHRpołączenie kanałów CCCH i CBCH
  SEAR telefon szuka sieci
  NSPS (No Serve Power Save) - telefon nie jest w zasięgu sieci, włączone oszczędzanie energii (informację o tym, czy karta SIM może zatrzymywać zegar w trybie oszczędzania energii, znajdziesz w teście 51)

W Nokii 3210 i 3310 ciągi znaków odpowiadające transmisji danych wystepują w firmware, chociaż "oficjalnie" telefony te nie mają tej funkcji...

W Nokii 3110 test ten wygląda podobnie:

abbb cccc ddd
 e ff g qqrr
s Bttuu mmmm
w ppp oonnn z
 CH RxL TxPwr
TS TA QPM RAR
Ro BsiCLK RLT
S C2 CHT C1 B

 • cccc - w tym telefonie minus jest pokazywany zawsze
 • ooo - wartości szesnastkowe
 • qq - tryb pagingu (patrz test 2)
 • rr - RAR (opis w teście 2)
 • s - wskaźnik roamingu (opis w teście 2)
 • tt - BSIC dla używanej komórki (opis w teście 2)

Daje się zauważyć powiązanie pomiędzy poziomem sygnału odbieranego (RX) i mocą nadawania telefonu (TX): im słabszy jest ten pierwszy, tym mocniejsza jest ta druga (podaję przykładowe zmierzone dane dla Nokii 6110 przy korzystaniu z kanałów SDCC i TFR):

RXTX
od -38 do -49 dBm19
od -68 do -75 dBm9-14 (0,032 - 0,316 Wata)
od -79 do -85 dBm7-9 (0,794 - 0,032 Wata)
od -85 do -93 dBm5-7 (2 - 0,794 Wata)

Dla ciekawych: niektóre z tutaj pokazywanych danych znajdziesz również w niektórych programach serwisowych (np. w WinTesli należy wybrać z menu głównego "Testing", a później "RF Information").

To, czy telefon używa kanału CCCH czy CBCH (w przypadku, gdy komórka nie obsługuje nadawania komórkowego - można to sprawdzić w teście 7), zależy od jego wersji oprogramowania i od tego, czy włączony jest odbiór takiego nadawania. Przykładowo: Nokia 5110 z oprogramowaniem 5.04 używa kanału CBCH, gdy włączysz jego odbiór w Menu 2-5 lub Menu 4-2-2 (CCCH, gdy je wyłączysz). Myślę więc, że opłaci się wyłączyć go, gdy nie obsługuje go sieć - przypuszczalnie możesz zaoszczędzić w ten sposób trochę energii. Zostało to poprawione (tzn. telefon korzysta wtedy z kanału CCCH niezależnie od ustawienia opcji "Serwis informacyjny" ("Info service") oraz "Informacja o sieci" ("Cell info display")) przy oprogramowaniu 5.07.

W zależności od parametru ccc (RX) możesz ustawić lepiej antenę (szczególnie kierunkową) niż opierając się na wskaźniku po lewej stronie wyświetlacza ! Jeśli chodzi o zasięg sieci, to taka mała rada praktyczna: nie dotykaj anteny telefonu (możesz zresztą sprawdzić, o ile może zmniejszyć się poziom odbieranego sygnału po przytrzymaniu jej palcami) !

Parametr TA możesz wykorzystać (oprócz sprawdzania odległości od BTSa) również do pomiaru prędkości (np. samochodu, którym jedziesz). Poważnie ! Musi być spełnione kilka warunków:

 • droga powinna być prosta (bez zakrętów)
 • telefon w czasie pomiaru musi korzystać z 1 BTSa
 • sam BTS musi być dosyć blisko drogi

A teraz trochę matematyki:

Z twierdzenia Pitagorasa:

a2 = c2 + e2
b2 = c2 + f2

Stąd:
e =
f =

Teraz d = e - f =-

Skoro znasz:

 1. drogę, którą przebył samochód (na rysunku: długość odcinka d; możesz ją obliczyć na podstawie znajomości odcinków a, b (są to odpowiednie wielokrotności 513 m (można tak przyjąć dla uproszczenia) odczytane na podstawie TA) i c (piszę o nim dalej))
 2. czas, w którym się zmieniał TA (do pomiaru wystarczy zegarek ze stoperem)

to możesz oblicz swoją prędkość.
Błąd takiego pomiaru zależy od:

 • odległości BTSa od drogi (odcinek c)
 • samej prędkości
 • odległości samochodu od BTSa (im większa, tym błąd zależy mniej od długości odcinka c)

A teraz konkretny przykład:
TA miał wpierw wartość 2, która po 15 sekundach zmieniła się na 1. Wyniki pomiaru były następujące:

 • 123,120 km/h (BTS 0 m od drogi)
 • 124,320 km/h (100 m od drogi)
 • 128,160 km/h (200 m)
 • 135,600 km/h (300 m)

Możesz średnio przyjąć, że odcinek c jest równy 100 m (albo 0, gdy liczysz w pamięci - wtedy d = e - f), a prędkość jest liczona z błędem 5 km/h.

W Nokii 2110i/2140 test ten wygląda następująco:

W czasie, gdy działa nadajnik - rozmowa lub Location Update
CH  C1 RXl
Pwr TS  Ql
TA RLT  RA
W trakcie czuwania
CH  C1 Rxl
Pwr TS  Ql
TAXXXXX RA

 • CH - numer kanału
 • C1 - wartość C1
 • Rxl - poziom RX (w dBm)
 • Pwr - poziom TX or "*" (włączony nadajnik) lub "S" (kanał SDCCH) lub "T" (kanał TCH)
 • TS - Time Slot
 • Ql - jakość odbieranego sygnału
 • TA - Timing Advance
 • RLT - Radio Link Timeout
 • RA - maksymalna ilość Random Access retransmission
 • XXXXX - typ aktualnego kanału
  • ACCESS
  • CCCH
  • BCCH
  • SEARCH
  • NSPS

W Nokii 2120 test ten wygląda następująco:

Digital mode
rssi DVC d
chan  l  a
S   BB  TT
Analog mode
rssi  s  d
chan  l  a
CS-state

natomiast w Nokii 2160 jest jeszcze inny:

DCCH mode
rssi DVC S
chan  Pw A
CS-state

DTCH mode
rssi   s d
chan   l a
CS-state

ACCH mode
rssi   D d
chan  Pw A
CS-state
AVCH mode
rssi DVC S
chan   l a
CS-state

a w Nokii 6160 wygląda następująco:

DCCH mode
rssi DVC S
Bchan Pw A
CS-state
 

DTCH mode
rssi DVC s
Bchan Be l
CS-state
 

ACCH mode
rssi D d
Bchan Pw A
CS-state
 
AVCH mode
rssi s d
Bchan l a 
CS-state
 

 • B = aktualnie używana sieć/częstotliwość

  • a = a-side 800mhz cellular
  • b = b-side 800mhz cellular
  • A = A-block (30 mhz) 1900mhz PCS
  • B = B-block (30 mhz) 1900mhz PCS
  • C = C-block (30 mhz) 1900mhz PCS
  • D = D-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS
  • E = E-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS
  • F = F-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

 • Be = Bit Error rate (stopa błędów) w % (0-16)
 • TT = ostatnia otrzymania wartość przyporządkowania czasu (0-31)
 • rssi = moc odbieranego sygnału (dBm) (min= -113dBm, max= -51dBm, w krokach 2dB)
 • DVC = Digital Verification Color (1-255, - = nie zabezpieczony)
 • D = DCC (Digital Color Code) na kanale ACCH (0-3, - = nie zabezpieczony)
 • s = kolor SAT (0-2, - = nie zabezpieczony)
 • d = stan odbioru danych

  1. brak synchronizacji/brak danych
  2. synchronizacja/brak możliwości odczytania
  3. czytanie poprawne
  4. czytanie niepoprawne

 • S = slot (1-3)
 • chan = numer kanału (0001-1023)
 • Pw = maksymalna moc, z jaką sieć pozwala nadawać telefonowi

  • DCCH: MS-ACC-PWR (0-10, - = nie zabezpieczony)
  • ACCH: CMAC (0-7, - = nie zabezpieczony)

 • l = poziom nadawanego sygnału (0-10, - = nadajnik wyłączony)
 • a = informacja, czy włączony jest (1) czy wyłączony (0) układ dźwiękowy
 • CS-state = Cellular State

  • DCCH: SCAN-LOCK : szukanie i zajmowanie DCCH
  • DCCH: DCCH-SEL  : wybór DCCH
  • DCCH: CAMPING   : Camping
  • DCCH: REGISTR   : procedura rejestracji
  • DCCH: WAIT-ORDER: Waiting for order
  • DCCH: ORIGINAT  : wysyłanie
  • DCCH: RSELECT   : powtórny wybór
  • DCCH: ORIG-SMS  : wysyłanie SMSa
  • DCCH: TERM-SMS  : odbieranie SMSa
  • DTCH: TCH       : potwierdzenie kanału do transmisji
  • ATCH or DTCH: CONVERSAT : rozmowa
  • ACCH: OOR       : poza zasięgiem
  • ACCH: SCAN-PDCH : szukanie podstawowych dedykowanych kanałów kontrolnych
  • ACCH: SCAN-SDCH : szukanie następnych dedykowanych kanałów kontrolnych
  • ACCH: SCAN-PCH  : skanowanie kanałów pagingowych
  • ACCH: IDLE      : tryb czuwania
  • ACCH: ACCESS    : dostęp
  • ACCH: VCH      : potwierdzenie kanału do transmisji głosu

Test ten w Nokii 6185/6188 jest, oczywiście ;-), jeszcze inny:

kontrola CDMA
CSST CHAN SP
PPN EC/SO XF
LOS XHO FR B
-Rxx-Txx FER

transmisja CDMA
CONV 0450 NP
8000 2
000 0D9 00 0
-093+006 000

kontrola AMPS
RSSI S D
CHAN P A
CSST SID E
XTBY MINMAX 
transmisja AMPS
-095 2 3
0273 0 0
CONV 16427 0
Y
CDMA AMPS
 • CSST - Cellular State: IDLE, CONVE, PLIOS, TIME, SYNC, RELE, PAGE, TRFIN, W_OR
 • Chan - kanał
 • NP, NC, SC, SP - xC dla 800 MHz CDMA, xP dla 1900 MHz CDMA.
 • PPN - PseudoNoise offset
 • EC/SO - Energy per chip per noise
 • B - aktualna sieć/częstotliwość. a,b oznaczają pasmo A i B 800 MHz AMPS (analogowe). A-F oznaczają użycie cyfrowych bloków
 • Rxx - moc odbioru w dB
 • Txx - moc transmisji w dB
 • FER - Frame Error Rate
 • W czasie transmisji CDMA pokazywany jest aktualnie używany codec (jeden z poniższych):

  • 8000 - 13 kbit/sek
  • 0001 - 8 kbit/sek
  • 0003 - EVRC
 • RSSI - moc odbieranego sygnału
 • S - numer slotu (1-3)
 • D - DCC (Digital Colour Code) na kontrolnym kanale analogowym (0-3, - = nie zabezpieczony)
 • CHAN - kanał
 • CSST - Cellular State: IDLE, CONVE, PLIOS, TIME, SYNC, RELE, PAGE, TRFIN, W_OR
 • SID - System ID (Cantel = odd number)
 • MINMAX: minimalne i maksymalne RSSI w czasie ostatniego przedziału czasowego ?

Test 2
Więcej informacji o używanej komórce

 aa b c Bdd 
 ee f 
 ggg hh iii
 H=j mm nn
PM RAR Ro BC
RelR QLF
CRO TO PenT
H MAIO HSN

 • aa - tryb pagingu:

  • NO : normalny
  • EX : rozszerzony
  • RO lub SB : reorganizacja pagingu

 • b - RAR (Random Access Retransmission): maksymalna ilość transmisji z użyciem kanału RACH (Random Access Channel - kanał telefon-BTS używany do zgłaszania prośby o dostęp do sieci np. przy logowaniu)
 • c - jeżeli telefon działa w roamingu, wyświetla się literka R (w przeciwnym razie pole jest puste). Informacja ta jest również podawana na wyświetlaczu na samej górze.
 • dd - wartość BSIC dla używanej komórki
 • ee - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połączenia (parametr ten jest również podawany w teście 63 i teście 39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjaśnienia - patrz opis pierwszego parametru))
 • f - RXQUAL_FULL (stopa błędów w transmisji przy wyłączonym DTX (stan DTX można sprawdzić w teście 12)): określa, jak dużo błędów w połączeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy).

  Wartość RQ01234567
  Maksymalna ilość błędów<0,2%<0,4%<0,8%<1,6%<3,2%<6,4%<12,8%>12,8%

 • ggg - Cell reselect offset: zakres 0 - 63 (wartości należy mnożyć przez 2 dB), 'xxx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.

 • hh - Temporary offset: zakres 0 - 7 (wartości należy mnożyć przez 10 dB, 70 dB oznacza nieskończenie długi czas), 'xx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.

 • iii - Penalty time: zakres 0 - 31 (wartość należy mnożyć przez 20 s), 'xxx' przy nadawaniu.  Potrzebny do obliczenia C2.

 • j - informacja, czy włączone jest skakanie po częstotliwościach:

  • 0 - nie (używany jest pojedyńcza częstotliwość - tzw. RF (Radio Frequency))
  • 1 - tak (używane są różne RF (Radio Frequency))

 • mm - MAIO (Mobile Allocation Index Offset). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwościach - to ostatnie możesz też sprawdzić w teście 12)

 • nn - HSN (Hopping Sequence Number). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwościach - to ostatnie możesz też sprawdzić w teście 12)

W niektórych telefonach (np. Nokii 8810 czy Nokiach 5110 ze starszym oprogramowaniem) zobaczysz tutaj parametry tylko w dwóch pierwszych linijkach...

W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:

aaabbbccccddd
aaabbbccccddd
aaabbbccccddd
w           z
S CH C1 rx C2
1 CH C1 rx C2
2 CH C1 rx C2
S    1N 2N  B

Opisu parametrów szukaj w teście 3 (w tym modelu przed parametrami cccc jest zawsze minus).

Podobnie wygląda test w Nokii 2110i/2140 (również w teście 3 jest opis parametrów):

aaabbbcccc
aaabbbcccc
aaabbbcccc
Serv cell 
1. neighb
2. neighb

W Nokii 2120 test ten wygląda następująco:

ENCR  CIPH
DTX  XSTBY
CS-state

 • ENCR = kiedy kodowanie wiadomości (SMS ?) jest włączone
 • CIPH = kiedy kodowanie dźwięku jest włączone
 • DTX = kiedy DTX jest włączone
 • XSTBY= kiedy rozszerzone czuwanie jest włączone
 • CS-state = opis w poprzednim teście

natomiast w Nokii 2160 jest jeszcze inny:

tryb DCCH
mode   DTX
ENCR  CIPH
d    Be TA

tryb DTCH
mode   DTX
ENCR  CIPH
d    Be TA

tryb ACCH
mode
XSTBY
       SID
tryb AVCH
mode
 
       SAT

a tak wygląda w Nokii 6160:

tryb DCCH
mode M C
FB E SP pc
net SID..
 

tryb DTCH
mode DTX
ENCR CIPR 
d a TA S
CODEC...

tryb ACCH
mode
XSTBY
 SID      
 
tryb AVCH
mode
 
 SAT      
 

 • mode = DCCH, DTCH, ACCH, AVCH
 • SID = system ID [0-32767, - = nie zabezpieczony]
 • tryb DCCH

  • M = maksymalna klasa ramki pagingowej (PFC) obsługiwana przez sieć (1-8)
  • C = aktualna PFC (Paging Frame Class) (1-8)
  • FB = ilość slotów F-BCCH
  • E = ilość slotów E-BCCH
  • SP = ilość slotów SPACH
  • pc = podkanał PCH
  • net = obsługiwane typy sieci, mapa bitowa (1=obsługiwane, 0=nie, C=aktualnie używane): 1 bit dla sieci publicznej, 2 dla prywatnej, 3 dla rezydenckiej

 • tryb DTCH

  • DTX = pokazywane kiedy DTX jest włączone
  • ENCR = pokazywane kiedy kodowanie wiadomości (SMS ?) jest włączone
  • CIPH albo CIPR = pokazywane kiedy kodowanie głosu jest włączone
  • d = stan odbioru danych (0=brak synchronizacji, 1=synchronizacja)
  • Be = Bit Error rate (stopa błędów) w % (0-16)
  • TA = aktualne przyporządkowanie czasu (0-30)
  • a = informacja, czy generowany jest dźwięk (1) czy nie (0)
  • CODEC... = aktualnie używany codec:

   • -EFR- = IS-136A ACELP coder

 • tryb ACCH

  • XSTBY = pokazywane kiedy rozszerzone czuwanie jest włączone

 • tryb AVCH

  • SAT = ważność SAT mierzona przez DSP (0-32767)

i w Nokii 6185/6188:

kontrola CDMA
PN1
ECK         

 

transmisja CDMA
PN1 PN3 PN5 
ECK ECK ECK
PN2 PN4 PN6
ECK ECK ECK

kontrola AMPS
X F S N N C
SLEEP EMC
SCC STC M
RSSCPLCC CAL
transmisja AMPS
2 2 1 0 4 1
00015F927B13
0029B 0A0 2
140 372 0000
CDMA

 • PNx: CDMA PN offsets handoff canidate listing. Shows only the current offset while idling. Shows 1 to 6 additional choices during traffic.

Test 3
Informacje o aktualnie używanej i sąsiednich komórkach

aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
   ef gh
SCH C1 rx C2
1CH C1 rx C2
2CH C1 rx C2
    1N 2N

Znaczenie poszczególnych linijek:

 1. informacje o aktualnej komórce
 2. 1 sąsiednia komórka
 3. 2 sąsiednia komórka
 4. e,f dotyczą 1 sąsiedniej komórki, g,h 2 sąsiedniej komórki

 • aaa - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny)
 • bbb - wartości C1 wyświetlane tylko w trybie czuwania. W trybie aktywnym (np. połączenie) wyświetlana literka B i wartości BSIC dla danej komórki
 • ccc - RX: Minus nie jest pokazywany, gdy wartość <=-100. Pozwala on obliczyć wartość parametru RXLev:

  RX (od)RX (do)RXLev
  mniej niż-110 dBm0
  -110 dBm-109 dBm1
  -109 dBm-108 dBm2
  .........
  -49 dBm-48 dBm62
  -48 dBmwięcej63

 • ddd - parametr C2
 • e,g - pokazuje się F, jeżeli komórka jest na zabronionym obszarze (w przeciwnym razie pole jest puste)
 • f,h:

  • B oznacza komórkę testowaną (telefon może korzystać z testowanych komórek - trzeba to włączyć w teście 19)
  • N - oddaną do normalnego użytku
  • L - oznacza niski poziom
  • w innych wypadkach pole jest puste.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy aktualnie używana komórka jest testowa czy nie, zajrzyj do testu 19 (zależy to bowiem od ustawienia tamtego testu)

Czasami telefon pokazuje, że równocześnie C1 i C2 dla danego kanału są równe -99 - oznacza to prawdopodobnie, że nie mógłby się do niego zalogować...

W Nokii 3110 test ten wygląda jak test 4.

Podobnie wygląda test w Nokii 2110i/2140 (również w teście 4 jest opis parametrów):

aaabbbcccc
aaabbbcccc
aaabbbcccc
3. neighb 
4. neighb
5. neighb

W Nokii 2120 test ten wygląda jak test 4 w Nokii 2160.

W Nokii 2160 test ten wygląda inaczej i występuje tylko przy używaniu kanału DCCH:

RS SS SI b
NA ND
 

a tak w Nokii 6160:

RS SS SI b
NA ND
MA MD MO
 

 • RS = minimalny poziom sygnału niezbędny do dostępu do komórki (0-31, gdzie 0=-113 dBm i 31=-51 dBm)
 • SS = minimum signal Strength Sufficient for candidate of reselection (0-31, gdzie 0=-113 dBm i 31=-51 dBm)
 • SI = Scan Interval between consecutive strength measurements in hyperframes (1-16)
 • b = access burst size (0=normal, 1=abbreviated RACH)
 • NA = ilość sąsiednich analogowych komórek (0-24)
 • ND = ilość sąsiednich komórek cyfrowych (0-24)

i w Nokii 6185/6188:

OWNNUMBER
ESN-00000000
ESN-HEX
SL P MD PC
 • OWNNUMBER - numer telefonu
 • ESN - Electronic Serial Number
 • ESN-HEX - ESN w kodzie szesnastkowym
 • MD - [AD] zmienia się na [DI] w czasie używania CDMA na 800 MHz

Test 4
Informacje o sąsiednich komórkach

aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
  ef gh ij
3CH C1 rx C2
4CH C1 rx C2
5CH C1 rx C2
  3N 4N 5N

Znaczenie poszczególnych linijek:

 1. 3 sąsiednia komórka
 2. 4 sąsiednia komórka
 3. 5 sąsiednia komórka
 4. e,f dotyczą 3 sąsiedniej komórki, g,h 4 sąsiedniej komórki, i,j 5 sąsiedniej komórki

Znaczenie literek jest takie jak w teście 3 (literka i oznacza to samo co e, zaś j to samo co f)

Czasami telefon pokazuje, że równocześnie C1 i C2 dla danego kanału są równe -99 - oznacza to prawdopodobnie, że nie mógłby się do niego zalogować...

W Nokii 3110 ten test wygląda jak test 5.

Podobnie wygląda test w Nokii 2110i/2140 (również w teście 5 jest opis parametrów):

aaabbbcccc
aaabbbcccc
aaabbbcccc
6. neighb 
7. neighb
8. neighb

W Nokii 2160 ten test wygląda inaczej:

bVo mod bs
Tbat1 Tb2
Wpwm FCmAh

 • bVo = napięcie akumulatora
 • mod = tryb ładowania

  • FAS = szybkie ładowanie
  • COL = ładowanie zimnego akumulatora
  • MAI = ładowanie podtrzymujące
  • ERR = zła ładowarka albo problem z akumulatorem
  • LIC = ładowanie akumulatora LiION
  • TXO = ładowanie przy włączonym nadajniku (rozmowa ?)
  • *** = ładowarka jest odłączona

 • bs = bateria jest pełna albo przyczyna przerwania szybkiego ładowania

  • TI = osiągnięto maksymalny czas ładowania
  • DV = wykryto dV/watość peak (jest naładowany)
  • BV = maksymalny poziom napięcia akumulatora
  • BT = maksymalny poziom temperatury akumulatora (przegrzanie)
  • ** = akumulator nie jest naładowany

 • Tbat1 = battery temp. a/d reading (subtracted from 1023)
 • Tb2 = temperatura akumulatora w C (nie zaimplementowana)
 • Wpwm = kontrola ładowania (000-250)
 • FCmAh = ilość mAh naładowanych do akumulatora

W Nokii 2120 ten test wygląda jak

ChargV:NNN
ST hex des
B:LLLL KKK

natomiast nie został on zaimplementowany.

W Nokii 6160 wygląda następująco:

SID #####
NN NT NR
Alphatag  
 

 • SID = System Identification Number (0-32767, nieparzysty dla nośnych 'A', parzysty dla nośnych 'B', - = niezabezpieczony)
 • Alphatag.. = textual end-user display of current system

i w Nokii 6185/6188:

CSST CHAN
A B
SID
SD IT TM CAP
 • CSST - Cellular state: IDLE, CONVE, PLIOS, TIME, SYNC, RELE, PAGE, TRFIN, W_OR
 • CHAN - kanał
 • B - pasmo częstotliwości (małe a,b = pasmo 800 MHz; wielkie A,B = pasmo 1900 MHz)
 • SID - System ID:

  • [17500] - Clearnet PCS
  • [16422] - BC Tel Mobility
  • [16xxx parzysty numer] - Cantel AT&T

Test 5
Informacje o sąsiednich komórkach

aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
  ef gh ij
6CH C1 rx C2
7CH C1 rx C2
8CH C1 rx C2
  6N 7N 8N

Znaczenie poszczególnych linijek:

 1. 6 sąsiednia komórka
 2. 7 sąsiednia komórka
 3. 8 sąsiednia komórka
 4. e,f dotyczą 6 sąsiedniej komórki, g,h 7 sąsiedniej komórki, i,j 8 sąsiedniej komórki

Znaczenie literek jest takie jak w teście 3 (literka i oznacza to samo co e, zaś j to samo co f)

Czasami telefon pokazuje, że równocześnie C1 i C2 dla danego kanału są równe -99 - oznacza to prawdopodobnie, że nie mógłby się do niego zalogować...

W Nokii 3110 ten test wygląda jak test 6.

Z tego testu można odczytać, ile sąsiednich komórek może "obserwować" dany telefon w każdej chwili. Przykładowo: w Nokii 6150 dane mogą się pojawiać we wszystkich linijkach (8 komórek), w Nokii 5110/3310/6210 tylko w pierwszej (6 komórek).

W Nokii 3310/6210 parametry "ef" nie pojawiają się nigdy (widać tylko "xx")... Modele te podczas czuwania widzą tylko 6 komórek, w czasie rozmowy już 8...

W Nokii 2160 ten test przyjmuje następujący wygląd:

ROM SW
EPROM SW
Prod type 

 • ROM SW = wersja oprogramowania ROM (np. V 65.08)
 • EPROM SW = wersja oprogramowania w EEPROM, (np. V 1.45)
 • Prod type = oznaczenie kodowe telefonu (np. NHC-4NE)

a tak w Nokii 6160:

S bandorde
NC NP IRC
RSCO RSLO
 

 • S = wskaźnik pokazujący status używanej sieci:

  • H = hometype system
  • P = partner roamingowy
  • F = preferowany roaming
  • N = normalny roaming
  • X = brak zasięgu
  • a, b, A, B, C, D, E, F = aktualna częstotliwość podczas szukania kanału kontrolnego (szczegóły przy opisie następnego parametetru)

 • bandorde = kolejność szukania sieci:

  • a = a-side 800mhz cellular
  • b = b-side 800mhz cellular
  • A = A-block (30 mhz) 1900mhz PCS
  • B = B-block (30 mhz) 1900mhz PCS
  • C = C-block (30 mhz) 1900mhz PCS
  • D = D-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS
  • E = E-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS
  • F = F-block (10 mhz) narrowband 1900mhz PCS

 • NC = Number of Cellular = ilość możliwych bloków do przeszukania w pasmach częstotliwości używanych przez sieci komórkowe
 • NP = Number of PCS - ilość podbloków do przeszukania w pasmach częstotliwości PCS
 • IRC = IR Control:

  • 1 = tylko systemy z domowym SID albo SOC są akceptowane
  • 0 = każdy system nie zaznaczony jako zabroniony jest akceptowany

 • RSCO = Rescan Count - czas potwórnego szukania w hyperramkach
 • RSLO = Rescan Loop - definiuje, kiedy wszystkie pasma częstotliwości wymienione w parametrze "bandorde" są przeszukiwane

i w Nokii 6185/6188:

1YNC_OK_097B
SYNC_FAI4CC1
FOCC_WOR587C
WORD_OK_3E65

Test 6
Informacje o "preferowanych" i zabronionych sieciach włożonej do telefonu karty SIM.

aaabb  aaabb
aaabb  aaabb
aaabb  aaabb
aaabb  aaabb
LReg   1_For
1_Pre  2_For
2_Pre  3_For
3_Pre  4_For

W Nokii 6250:

LReg   1?For
1?Pre  2?For
2?Pre  3?For
3?Pre  4?For

Znaczenie poszczególnych linijek:

sieć ostatnia używana1 sieć, do której miała zabroniony dostęp
1 "preferowana" sieć2 sieć, do której miała zabroniony dostęp
2 "preferowana" sieć3 sieć, do której miała zabroniony dostęp
3 "preferowana" sieć4 sieć, do której miała zabroniony dostęp

 • sieć ostatnio używana - może to być sieć, operatorowi której płacisz rachunki (jeżeli tak, to po jej ręcznym wybraniu (w Nokii 5110 Menu 4-2-4) telefon sygnalizuje "Home network selected" ("Wybrano własną sieć")). 00000, gdy telefon nie był zarejestrowany w żadnej sieci po włączeniu
 • "preferowana" sieć - sieć, do której karta SIM mogła się zalogować (będąc w jej zasięgu) - np. w roamingu.
 • sieć, do której miała zabroniony dostęp - była w jej zasięgu, ale przez brak odpowiednich umów nie mogła z niej skorzystać...
 • aaa - MCC (Mobile Country Code) - kod kraju, w którym działa sieć (260 dla Polski). Podawany dziesiętnie.

 • bb - MNC (Mobile Network Code) - kod sieci (w Polsce: 01 dla Plusa, 02 dla Ery, 03 dla Idei).

  Generalnie podawane są tutaj wartości dziesiętne. Są też wyjątki (dlaczego i kiedy się tak dzieje ?) i możesz znaleźć tutaj również wartość szesnastkową: jeżeli zamienisz ją na dziesiętną, a otrzymaną liczbę potraktujesz jako liczbę szesnastkową i jeszcze raz zamienisz ją na dziesiętną, otrzymasz wartość dziesiętną tego parameteru (np. 3F hex=63 dec; 63 hex=99 dec). Więcej w pytaniu 26.

  W przypadku, gdy używasz telefonu w systemie PCS 1900 (np. Nokia 6190), numer ten może mieć trzy cyfry. Jest dziesiętny (czy zawsze ?). Jeżeli ma dwie, na miejscu ostatniej pokazywany jest "F" (np. dla sieci 302-37 widać tu 30237F)

Po co w ogóle są zapisywane takie listy na karcie SIM ? Dzięki nim:

 1. telefon nie traci energii na logowanie się do sieci, do których karta SIM ma zabroniony dostęp (wystarczy to raz sprawdzić, zapamiętać i nie powtarzać całej procedury sprawdzania od nowa)
 2. przy automatycznym wybieraniu sieci w pierwszej kolejności używa tych, w których wcześniej działał (czyli właśnie "preferowanych").

Listę sieci "preferowanych" i "zabronionych" zapisuje telefon (Nokia umieszcza tam ostatnio wybrane sieci). Sieci "preferowane" mogą być edytowane np. w Motorolach i Alcatelach (ale nie w Nokii). Czasami robi to również operator (tzn. przed sprzedaniem karty zapisuje na niej zarówno sieci "preferowane" jak i zabronione (wiadome jest np., że z kartą Idei nie zalogujesz do Plusa - można to już zapisać w procesie programowania karty)). Obie te listy możesz zmienić korzystając z dostępnego w czeskiej wersji językowej programu SIMedit (www.compelson.cz/simedit.htm)...

Pod adresem http://kbs.cs.tu-berlin.de/~jutta/gsm/gsm-list.html możesz natomiast znaleźć spis parametrów MCC i MNC dla różnych sieci.

Na podstawie tego menu możesz więc sprawdzić (z dosyć dużym prawdopodobieństwem - NIE ZAWSZE !), gdzie była ostatnio używana karta SIM (w kraju, za granicą) albo gdzie jeździł jej posiadacz...

W Nokii 2160 ten test jest używany, gdy chcesz "wyłączyć" testy monitora.

Tak wygląda w Nokii 6160:

PSC PSD   
FSC FSD
XSC XSD
 

statystyki inteligentnej bazy roamingowej (IRDB = Intelligent Roaming Database):

Tutaj możesz zobaczyć ilość SOC i SID w każdej kategorii. Baza ma pamięć o pojemności 82 wpisów, które mogą być podzielone pomiędzy następujące kategorie:

PSC = ilość partnerów SOC
PSD = ilość partnerów SID
FSC = ilość preferowanych SOC
FSD = ilość preferowanych SID
XSC = ilość zabronionych SOC
XSD = ilość zabronionych SID

Partner SOC/SID = traktowany jak sieć macierzysta
Preferowany SOC/SID = jeżeli są dostępne neutralne (niezdefiniowane) systemy, preferowany bardziej niż one
Zabronione SOC/SID = odrzucane przez telefon

i w Nokii 6185/6188:

CDMA
SID NID
BASE ID
P_REV
MIN_P_REV   
AMPS
0ORD_COR0CE3
WORD_FAI0E76
CTRL_FIL787D
SAT_V_OK0004
 
CDMA
 • SID - System ID:

  • [17500] - Clearnet PCS
  • [16422] - BCTel Mobility
  • [16xxx parzysty numer] - Cantel AT&T
  • [00000]: Second SID assignment

Linie 3 i 4 dotyczą prawdopodobnie specyfikacji CDMA: [ANSI] dla 1900 MHz, [TSB74] dla 800 MHz CDMA

Test 7
Informacje o aktualnie używanej (ostatnio monitorowanej) komórce

E A H C I BR
a b c d e fg
ECSC 2Ter MB
h    i    j
Serving Cell
system info
bits
 

 • a - 1, gdy możliwe jest połączenie z telefonem alarmowym (chyba 112)
 • b - 1, gdy możliwe jest IMSI attach oraz IMSI detach
 • c - 1, gdy komórka może używać kanałów HR
 • d - 1, gdy nadawane są wartości C2
 • e - 1, gdy informacje systemowe 7 i 8 (system information 7 and 8) są nadawane
 • f - 1, jeżeli komórka obsługuje nadawanie komórkowe (kanał CBCH)
 • g - 1, gdy możliwe jest powtórne nawiązywanie transmisji (cell re-establishment)

Tylko w telefonach dualnych (GSM 900/1800 - np. Nokia 6150 czy 3210) pojawiają się dwie ostatnie linijki:

 • h - w trybie czuwania pojawia się 1, gdy obsługiwane jest wysyłanie ECSC (Early Classmark). W czasie rozmowy pojawia się tutaj x.
 • i - w trybie czuwania pojawia się 1, jeżeli obsługiwane są komunikaty 2-Ter. W czasie rozmowy pojawia się tutaj x.
 • j - tutaj znajdziesz informację (jeżeli jest to obsługiwane), jakie komórki z obu częstotliwości (900 i 1800 MHz) są pokazywane (wartość parametru MULTIBAND_REPORTING). Opisy ze specyfikacji Phase2+ ETSI GSM 05.08 wersja 5.4.0, sekcja 8.4.3 "Additional cell reporting requirements for multi band MS":

  • 0 - pokazywane jest 6 najmocniejszych komórek (ze znanym i dozwolonym do użycia NCC z BSIC) niezależnie od używanej przez nie pasma częstotliwości (900 albo 1800 MHz).
  • 1 - pokazywana jest najmocniejsza komórka (ze znanym i dozwolonym do użycia NCC z BSIC) w każdym pasmie częstotliwości na liście BA, wyłączając pasmo częstotliwości używanej komórki. Pozostałe pozycje powinny być użyte do pokazywania komórek w pasmie używanej komórki. Jeżeli są nadal wolne pozycje, znajdą się tam następne najmocniejsze i rozpoznane komórki z innych pasm (niezależnie od użytego przez nie pasma).
  • 2 - podobnie jak przy 1, ale na początku są pokazywane dwie najmocniejsze komórki (ze znanym i dozwolonym do użycia NCC z BSIC) w każdym pasmie...
  • 3 - początkowo pokazywane są trzy najmocniejsze komórki...

Jeżeli po włączeniu telefon nie był zalogowany do żadnej sieci, pokazywane są tutaj pewne wartości domyślne.

W Nokii 6160 ten test jest inny:

User
interface 
display
 

a taki jest w Nokii 6185/6188:

CDMA
CSST         
DATE
TIME
 
AMPS
1AT_V_FA0000
FVC_S_FA0000
WFLG_INT7046
NORMALRXFE25
 
CDMA

 • CSST - Cellular state: [IDLE], [CONVE], [PLIOS], [TIME], [SYNC], [RELE], [PAGE], [TRFIN], [W_OR]
 • DATE - data sieci CDMA
 • TIME - czas sieci CDMA
Na początek

[Część 1][Część 2][Część 3][Część 4][Część 5][Część 6][Część 7]