mwiacek.comColorColor | Mobile  
Konkurs fizyczny (1999)
Submitted by marcin on Thu 03-Jun-1999

Polski
Polski artykuł
Fizyka

Poniżej zebrane zostały zadania (do niektórych z nich odpowiedzi i rozwiązania) z kolejnych edycji konkursu fizycznego organizowanego przez warszawskie Kuratorium Oświaty i Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W konkursie tym mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych. Składa się on z trzech etapów:

Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za rozwiązania jest warunkiem niezbędnym do przejścia do następnych etapów (lub zostania laureatem). Zadania dotyczą następujących działów (w zakresie szkolnego programu nauczania):

 1. Mechanika
 2. Termodynamika
 3. Grawitacja
 4. Elektromagnetyzm
 5. Zjawiska falowe i kwantowe

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z pewnymi przywilejami:

 • Uczniowie, którzy przeszli do finału, powinni :) uzyskać najwyższą możliwą ocenę roczną z Fizyki w danym roku szkolnym (czyli celującą).
 • Laureaci dostają indeks studenta Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Finaliści mogą się pocieszyć pięknym dyplomem :).

Musisz jednak pamiętać, że jest to tylko konkurs, a nie olimpiada (wbrew pozorom ta niewielka zmiana nazwy znaczy bardzo dużo - większość uczelni zwalnia ze zdawania tylko finalistów i laureatów OLIMPIAD - np. fizycznej)

Etapy szkolne organizowane są przez szkoły (zazwyczaj do 31 października). Terminy pozostałych etapów są ustalane na początku każdego roku szkolnego. Obowiązują one zakwalifikowanych uczniów wszystkich szkół.

Obecnie jest już prowadzona oficjalna strona z informacjami o tym konkursie. Znajdziesz tam m.in. regulamin i zadania z rozwiązaniami z etapu rejonowego i finału.

Na początek

Znane stałe fizyczne


Przy rozwiązywaniu powyższych zadań można używać następujących stałych fizycznych (o ile w zadaniu nie zaznaczono inaczej):

 • Przyspieszenie ziemskie g = 9,8 m/s2
 • Ładunek elementarny (elektronu) e = 1,60210*10-19 C
 • Masa elektronu me = 9,10908*10-31 kg
 • Masa protonu mp = 1,67252*10-27 kg
 • Masa cząstki a = ma
 • Przenikalność dielektryczna próżni e0 = 8,85415*10-12 C2/(N*m2)
 • Prędkość światła w próżni C = 2,997925*108 m/s
 • Stała gazowa R = 8,31 J/(mol*K)
 • Liczba Avogadra NA= 6,02252*1026 1/kmol
 • Stała Plancka h = 6,62559*10-34 J*s
 • Uniwersalna stała grawitacji G = 6,670*10-11 N*m2/kg2

Na początek

Odnośniki


Niektóre z poniższych zadań można znaleźć w następujących zbiorach zadań (o tym, iż dane zadanie jest rozwiązane w zbiorze, informuje literka R po jego numerze):

 • K - Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski "zbiór zadań z fizyki DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I KANDYDATÓW NA STUDIA" tomy I i II WNT (wyd. 9 - 1995 rok)
 • Ka - Henryk Kaczorek, Zbigniew Słówko "ZBIÓR ZADAŃ Z FIZYKI dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego i technikum" WSiP (wyd. 6 - 1988 rok)
 • W - Waldemar Gorzkowski "ZADANIA Z FIZYKI z całego świata z rozwiązaniami. 20 lat Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych" WNT (wyd. 1 - 1994 rok)

Na początek

Instant Flow Max