GSM

FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 6/7) (2002)

FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 5/7) (2002)

FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 4/7) (2002)

FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 3/7) (2002)

FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 2/7) (2002)

FAQ - monitor sieci w Nokiach DCT1 - DCT3 (część 1/7) (2002)

Chciałbym tu wyraźnie na początku napisać, że nie zajmuję się zawodowo telefonami ani sieciami komórkowymi, a opis monitora sieci opracowałem głównie na podstawie różnych materiałów i korzystając z pomocy wielu ludzi (patrz Użyte materiały). Jest to raczej opis użytkownika. Mogłem w nim nie uwzględnić wszystkich możliwości, zapewne są tu błędy (mogły np. powstać w wyniku złego tłumaczenia albo wynikać z mojej niewiedzy) i naprawdę dziwne sformuowania. Nie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Co więcej, strona jest ciągle "under construction" (w trakcie budowy). Zachęcające, prawda ? Ale taka jest niestety prawda: firma Nokia oficjalnie nie udostępnia publicznie odpowiednich materiałów... I zapewniam Cię, że naprawdę dołożyłem wszelkich możliwych starań, żeby znalazł się tutaj możliwie najlepszy opis.

NetMonitor in Nokia DCT1-DCT3 phones (part 7/7) (2002)

NetMonitor in Nokia DCT1-DCT3 phones (part 6/7) (2002)

NetMonitor in Nokia DCT1-DCT3 phones (part 5/7) (2002)

NetMonitor in Nokia DCT1-DCT3 phones (part 4/7) (2002)

Pages

Subscribe to RSS - GSM